One-Page

Inzicht in de Vorderingen

persoonlijk dossier

Inzicht in de Vorderingen

persoonlijk dossier

Werken aan Zelfvertrouwen

behandeling op maat

Werken aan Zelfvertrouwen

behandeling op maat

Slider
DIENSTVERLENING

Remedial Teaching Almere: al 15 jaar een begrip!

Sinds mei 2000 is Remedial Teaching Almere actief.
Leerlingen van een (speciale) basisschool, die op een bepaald leergebied een duwtje nodig hebben, help ik adequaat met een individuele aanpak op basis van een grondige analyse. Kinderen met leermoeilijkheden hebben vaak een gebrek aan succeservaringen op hun zwakke leergebied. Naast het bijspijkeren van het zwakke leergebied, staat werken aan het zelfvertrouwen centraal.

Remedial Teaching Almere richt zich op kinderen met moeilijkheden op de volgende gebieden:
• lezen (technisch lezen en begrijpend lezen, maar ook NT2 voor anderstaligen);
• spelling;
• dyslexie (behandeling en/of adviseren bij vermoedens. Let op: ik kan geen dyslexieverklaring afgeven)
• rekenen;
• leervoorwaarden;
• motoriek en schrijven;
• CITO-training.

RTA WERKT AAN

Zelfvertrouwen

Succeservaringen werken als een hefboom. Maar negatieve ervaringen werken minstens zo hard door. Remedial Teaching Almere helpt het kind de juiste leertechnieken onder de knie te krijgen. En tegelijkertijd bouwen aan het zelfvertrouwen van een kind. Want je kunt pas echt iets tot stand brengen, als je jezelf mag zijn.

RTA WERKT AAN

Schoolse Vaardigheden

Ieder kind heeft een eigen voorkeurstijl als het op leren aankomt. Remedial Teaching Almere ziet het als haar taak exact die leer-instrumenten aan te reiken die passen bij uw kind. Dit is maatwerk. Het is waar gedegen kennis op het gebied van leerachterstand en mensenkennis elkaar ontmoeten.

RTA WERKT AAN

Zelf-inzicht

Wanneer een kind om kan gaan met zijn leerachterstand en heeft ontdekt dat het zichzelf kan zijn bij anderen, rest één uitdaging: een kind leren dat het zichzelf mag zijn, van zichzelf. Remedial Teaching Almere bouwt mee aan zelfacceptatie. Want jezelf accepteren is een groot goed.

EEN KENNISMAKING

Theo van Rietschoten

Sinds augustus 1988 ben ik werkzaam als leerkracht  in het basis- en speciaal (basis)onderwijs.
In 2000 ben ik mijn RT-praktijk aan huis begonnen.
Vanaf 2002 ben ik op verschillende scholen werkzaam geweest als Intern Begeleider.
Daarnaast geef ik als Remedial-Teacher begeleiding aan individuele kinderen op scholen.

Mijn drive:
Ik heb vanaf de start van mijn loopbaan al extra aandacht voor de zorg  voor leerlingen, die iets extra’s nodig hebben om “goed” mee te kunnen in het basisonderwijs.
Uiteindelijk zorgde die extra aandacht voor basisschoolkinderen  voor een bewuste keuze voor het Speciaal (basis)onderwijs waar ik nog meer van de extra zorg voor kinderen kwijt kon én de start van een R.T.-praktijk aan huis.
Daarnaast ontwikkelde zich bij mij een begeleidingsvraag om collega-leerkrachten te helpen bij het uitvoeren van hun zorgvragen in hun groep(en). Het Intern Begeleiderschap dus.
(Extra) zorg voor kinderen en hun leerkrachten en begeleiding  van beiden zijn twee essentiële aspecten van mijn werken in mijn praktijk en op de drie basisscholen waar ik gewerkt heb.
Sinds 2000 zijn er al tientallen oud leerlingen bij mij geweest, die als zwakke leerling binnen kwamen, in mijn praktijk. En na hun hulp bij mij geslaagd zijn en op het gewenste niveau verder konden. Dit betreft leerlingen die uitgestroomd zijn op diverse niveaus: van VMBO tot en met VWO en van LBO tot en met Universiteit.

Bijscholingen:

1995: Speciaal Onderwijs; leerroute “leer- en gedragsmoeilijkheden”

1996: Speciaal Onderwijs; leerroute Remedial Teaching

2003: Opleiding Intern begeleider

2004: Speciaal Onderwijs; leerroute Dyslexie

2007: Een effectief 10-minuten gesprek

2008: Basistraining “Agressiehantering”

2012:  2-jarige training “Afstemming”

2013: Leidinggeven aan de implementatie van HGW

2014: Integraal en opbrengst gericht werken

WERKWIJZE

Ondersteuning Op Maat

STAP 1

Intakefase & Behandeladvies

Na de verkennende stappen is er een helder beeld ontstaan van de leerproblematiek. Na grondige analyse vertaal ik dit naar een behandeladvies. Het is belangrijk dat dit advies nauw aansluit bij de schoolsituatie.

STAP 2

Instructiefase & Begeleiding

Een kind krijgt de kans in een veilige omgeving onder professionele begeleiding te werken. Er is sprake van maatwerk. Precies die leerinstrumenten worden aangereikt die passen bij de leerproblematiek van dit specifieke kind.

STAP 3

Monitoren Scores & Groeiproces

De groei van het kind wordt exact bijgehouden. Terwijl het kind zich richt op dit proces kunt u als ouder de resultaten bekijken in het persoonlijke dossier. Meten is weten. Stap voor stap breiden we de succeservaringen uit.

STAP 4

Succeservaringen uitbreiden

Of het nu gaat om lezen, schrijven, spelling, rekenen, of motorische uitdagingen: de negatieve spiraal is doorbroken. Het kind beschikt nu over de kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen die nodig zijn om de ‘normale’ lesstof in de klas te volgen.

STERKE PUNTEN

Werken aan Zelfvertrouwen

Goed contact tussen school, ouders, Remedial Teaching Almere én uw kind, is van groot belang. De begeleiding sluit dan precies aan op de schoolpraktijk. Tegen regulier tarief kan een gesprek tussen leerkracht (of intern begeleider) en de Remedial Teacher plaatsvinden.
Eindverantwoordelijk voor de begeleiding van kinderen zijn echter altijd de ouders. Als u er de voorkeur aan geeft buiten school om de Remedial Teacher in te schakelen, is dat uw goed recht.

PROFESSIONELE BEGELEIDING
94%
VEILIGE LEEROMGEVING
95%
MAATWERK
94%
TARIEVEN

Wat kost Remedial Teaching?

De remedial teaching vindt plaats op werkdagen vanaf 17.00 uur (woensdag vanaf 15.30 uur).
In overleg stellen we het aantal lessen en de lengte van de lessen vast. Afhankelijk van wat past bij de specifieke leerproblematiek van uw kind komt dit meestal neer op 30, 45 of 60 minuten per sessie.

60 MINUTEN

€ 37,50

incl. BTW
privéles
onderzoeksverslag
contact met school
45 MINUTEN

€ 32,50

incl. BTW
privéles
onderzoeksverslag
contact met school
30 MINUTEN

€ 27,50

incl. BTW
privéles
onderzoeksverslag
contact met school
CONTACT

Vrijblijvend van Gedachten Wisselen?

Adres

Maandenweg 29

1335 KB  Almere

Telefoon

036 – 521 39 22

E-mail

t.p.vanr@remedialteachingalmere.nl